Polska Platforma LNG

Polska Platforma LNG powstała w celu promowania LNG jako nowego i czystszego paliwa do transportu drogowego i żeglugi morskiej. LNG jest kierunkiem w stronę zrównoważonego transportu.

Polska Platforma LNG dąży do zaktywizowania działań na rzecz rozwoju i wsparcia rynku LNG w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału LNG, koncentrując się na zacieśnianiu współpracy pomiędzy gospodarką, nauką i administracją, a także tworzenia warunków do współpracy międzynarodowej.

partnerzy

zarząd

Marcin Płocharski

Prezes

Jacek Nowakowski

Wiceprezes

Andrzej Leonczuk

Wiceprezes

Lech Wojciechowski

Wiceprezes