Margus Vihman

Chief Commercial Officer - Port of Tallinn

Margus Vihman zasiada od 2016 roku w Zarządzie Portu Tallinn. Związany jest przede wszystkim z działem handlowym oraz budową relacji z klientami i sprzedażą.

W poprzednich latach sprawował stanowiska Dyrektora ds. Sprzedaży i Eksportu w Krimelte, Regionalnego Dyrektora Handlowego w firmie budowlanej Ruukki, a także Dyrektora Regionalnego w Henkel Makroflex.

Posiada tytuł magistra zarządzania międzynarodowego z Estonian Business School. Ponad to brał udział w programie szkolenia kadry kierowniczej, organizowanym przez IEDC-Bled School of Management.

pozostali prelegenci