Marcin Trupkiewicz

Partner - SMM Legal

Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019.  Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego.

Współpracownik  Biura Analiz Sejmowych.

Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck (zapowiedź). Prelegent podczas krajowych konferencji o tematyce dotyczącej energetyki odnawialnej oraz trener prawny w Capital Training Studio.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorant i pracownik naukowy na tejże uczelni.

pozostali prelegenci