Dr Timm Kehler

CEO - Zukunft ERDGAS

Od 2013 roku piastuje stanowisko Przewodniczącego i CEO czołowej, niemieckiej grupy promującej wykorzystanie gazu – Zukunft ERDGAS.

W latach 2009 – 2015 pełnił funkcję CEO erdgas mobil GmbH, świadczącej usługi związane z branżą budowlaną i handlową, obsługiwaną dziś przez Zukunft ERDGAS. Przed dołączeniem do erdgas mobil, zajmował szereg stanowisk menedżerskich w Grupie BMW na przestrzeni 12 lat.

W tych latach pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa działu Marketingu Wczesnego Rozwoju i Innowacji. Był odpowiedzialny za innowacyjny think-tank marketingowy, telematykę oraz usługi online, a także inicjatywę dla pojazdów wodorowych „BMW CleanEnergy”.

Studiował Inżynierię Mechaniczną i Wzornictwo Przemysłowe w Berlinie, otrzymując tytuł doktora Inżynierii Produkcji na Politechnice Berlińskiej.

W 2007 był nominowany do forum Young Global Leader przez World Economic Forum.

pozostali prelegenci