Dr Lech Wojciechowski

Kierownik Zespołu Badań i Strategii - DUON

Wiceprezes Zarządu Polskiej Platformy LNG.

Ekonomista. Były wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ekspert rynku LNG i paliw alternatywnych w Polsce. Kierownik zespołu badań i strategii w DUON Dystrybucja sp. z o.o. W Duon zajmuje się rozwojem produktów, prowadzeniem badań, wdrażaniem innowacji, analizą strategiczną oraz zarządzaniem wiedzą w organizacji. Ma również doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Aktywnie działa na rzecz rozwoju rynku LNG.

Dr. Lech Wojciechowski

Deputy Chairman in Polish LNG Platform.

Economist. A former researcher at the Poznań University of Economics.

An expert on the LNG and alternative fuels market in Poland. Head of research and strategy team at DUON Dystrybucja sp.z o.o. At Duon, he deals with product development, research, innovation implementation, strategic analysis and knowledge management in the organization. He also has experience in obtaining and settling European Union suport funds. Actively works for the development of the LNG market.

pozostali prelegenci