15:00 - 16:15

Sesja IV

Moderator: Radosław Kubiszewski, Wiceprezes, Polska Platforma LNG

Prezentacja: Czynniki decydujące o tempie rozwoju bałtyckiej sieci bunkierki LNG – jakie wyzwania czekają nas w najbliższej przyszłości?

– Radosław Kubiszewski, Dyrektor Regionalny, DNV GL

Prezentacja: Łańcuchy dostaw bazujące na operacjach „ship-to-ship” – kolejny krok w rozwoju sieci LNG w regionie Morza Bałtyckiego?

– Jan Schubert, Head of Sales & Marketing, LIQUIND Marine

Prezentacja: FSRU w Zatoce Gdańskiej – trzeci filar Bramy Północnej

– Szymon Grunwald, Główny Specjalista – Pion Rozwoju Rynku Gazu, Gaz-System

Panel dyskusyjny: Rozwój i popularyzacja LNG w portach bałtyckich

– Michał Daczuk, Project Manager, Port Gdynia

– Thomas Andersson, CEO, Port Sztokholm

– Margus Vihman, Chief Commercial Officer, Port Tallinn

Podsumowanie i zakończenie konferencji:

– Marcin Płocharski, Prezes, Polska Platforma LNG

Moderator: Radosław Kubiszewski, Vice-chairman, Polish LNG Platform

Presentation: Key factors influencing the growth of the Baltic LNG bunkering network – what challenges await us in the near future?

– Radosław Kubiszewski, Area Manager, DNV GL

Presentation: „Ship-to-ship” supply chains – the next step in the development of the LNG network in the Baltic Sea Region?

– Jan Schubert, Head of Sales & Marketing, LIQUIND Marine

Presentation: FSRU in the Gulf of Gdansk – third pillar of the Northern Gate

– Szymon Grunwald, Chief Specialist – Gas Market Development Division, Gaz-System

Discussion panel: Development and popularization of LNG in Baltic ports

– Michał Daczuk, Project Manager, Port of Gdynia

– Thomas Andersson, CEO, Ports of Stockholm

– Margus Vihman, Chief Commercial Officer, Port of Tallinn

Conference summary & closing words:

– Marcin Płocharski, Chairman, Polish LNG Platform

W skrócie

  • 17 listopada 2020
  • 15:00 - 16:15
  • Youtube streaming

Prelegenci