13:45 - 14:45

Sesja III

Moderator: Marcin Płocharski, Prezes, Polska Platforma LNG

Prezentacja: Rozwijający się rynek: LNG dla ciężarówek w Niemczech

– Dr Timm Kehler, CEO, Zukunft ERDGAS

Prezentacja: LNG jako paliwo dla ciężarówek – nie tylko kwestia ekologiczna, również solidny „business-case”

– Piotr Ozimek, Prezes, Epo Trans

Panel dyskusyjny: Kooperacja na poziomie międzynarodowym jako klucz do rozwoju i popularyzacji LNG i bioLNG jako paliw dla transportu drogowego

– Andrea Gerini, Sekretarz Generalny, NGVA Europe

– Egil Rensvik, Project Manager, Network LNG Norway

– Michał Tarka, Partner, Polska Platforma LNG

Moderator: Marcin Płocharski, Chairman, Polish LNG Platform

Presentation: A growing business: LNG for trucks in Germany

– Dr. Timm Kehler, CEO, Zukunft ERDGAS

Presentation: LNG as fuel for trucks – it’s not just an environmental matter but also a solid business-case

– Piotr Ozimek, Chairman, Epo Trans

Discussion panel: International cooperation as the answer to further development and popularization of LNG as fuel for road transport

– Andrea Gerini, Secretary General, NGVA Europe

– Egil Rensvik, Project Manager, Network LNG Norway

– Michał Tarka, Partner, Polish LNG Platform

W skrócie

  • 17 listopada 2020
  • 13:45 - 14:45
  • Youtube streaming

Prelegenci