10:00 - 11:30

Sesja I

Moderator: Marcin Płocharski, Prezes, Polska Platforma LNG

Przemówienie wprowadzające:

– Marcin Płocharski, Prezes, Polska Platforma LNG

Prezentacja: Kierunki rozwoju regulacji prawnych na rzecz wsparcia produkcji i wykorzystania bioLNG w Polsce i UE

– Marcin Trupkiewicz, Partner, SMM Legal

Prezentacja: LNG w kontekście European Green Deal z perspektywy Unijnej

– Łukasz Lisicki, Policy Officer, Komisja Europejska

Panel dyskusyjny: LNG w stosunku do innych paliw alternatywnych. Polska jako brama dla rozwoju rynku LNG w Europie Centralnej i Wschodniej i bariery stojące na drodze do dalszego rozwoju paliw gazowych

– Łukasz Lisicki, Policy Officer, Komisja Europejska

– Piotr Dowżenko, Prezes, Remontowa LNG Systems

– Katarzyna Warzywoda, Dyrektor Sprzedaży Kart Shell, Shell Polska

– Piotr Kuś, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu, Gaz-System

Moderator: Marcin Płocharski, Chairman, Polish LNG Platform

Opening speeches:

– Marcin Płocharski, Chairman, Polish LNG Platform

Presentation: Trends in development of legal regulations supporting production and use of bioLNG in Poland and the EU

– Marcin Trupkiewicz, Partner, SMM Legal

Presentation: LNG in context of the European Green Deal from the EU perspective

– Łukasz Lisicki, Policy Officer, European Commission

Discussion panel: LNG in relation to other alternative fuels. Poland as the gateway for the development of the LNG market in Central and Eastern Europe and speedbumps slowing down the growth of popularity of gas fuels

– Łukasz Lisicki, Policy Officer, Komisja Europejska

– Piotr Dowżenko, Prezes, Remontowa LNG Systems

– Katarzyna Warzywoda, Sales Manager Poland – Baltics – Ukraine, Shell Polska

– Piotr Kuś, Deputy Director, Gaz-System

 

W skrócie

  • 17 listopada 2020
  • 10:00 - 11:30
  • Youtube streaming

Prelegenci