Konferencja
Polskiej Platformy LNG 2020
17 Listopad 2020 Konferencja PPLNG 2020 już za nami! Dziękujemy bardzo za udział i zachęcamy do śledzenia strony Polskiej Platformy LNG oraz naszego profilu na LinkedIn, gdzie znajdą Państwo już niedługo materiały archiwalne dotyczące Konferencji oraz informacje o nowych wydarzeniach planowanych już niedługo.

KONFERENCJA PPLNG 2020

Czwarta edycja Polskiej Konferencji LNG to najważniejsze wydarzenie poświęcone branży LNG w kraju.

Konferencja PPLNG 2020 już za nami! Dziękujemy bardzo za udział i zachęcamy do śledzenia strony Polskiej Platformy LNG oraz naszego profilu na LinkedIn, gdzie znajdą Państwo już niedługo materiały archiwalne dotyczące Konferencji oraz informacje o nowych wydarzeniach planowanych już niedługo.

Nasza strona: pplng.pl

LinkedIn: linkedin.com/company/polish-lng-platform-polska-platforma-lng/

Aktualności

najnowsze wydarzenia wokół naszej konferencji

Oglądaj online!

Kluczowe zagadnienia

Wizja rozwoju rynku LNG w Polsce w perspektywie zmian na rynku gazowym i energetycznym.

Polska jako brama dla rozwoju rynku LNG w Europie Centralnej i Wschodniej i bariery stojące na drodze do dalszego rozwoju paliw gazowych.

Nowe kierunki rozwoju rynku LNG w Polsce i ich znaczenie dla koncepcji kogeneracji

Polska na drodze do „zero-emission”. Dalsze kroki?

Kwestie legislacyjne utrudniające popularyzację LNG w Polsce.

LNG jako paliwo dla ciężarówek – nie tylko kwestia ekologiczna, również solidny „business-case”

Prelegenci

poznaj naszych prelegentów
keynote Dr Timm Kehler CEO - Zukunft ERDGAS
keynote Michał Daczuk Project Manager - Port Gdynia
keynote Katarzyna Warzywoda Członek zarządu Shell Polska, Dyrektora sprzedaży kart Shell w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich
keynote Thomas Andersson CEO - Port Sztokholm
keynote Egil Rensvik Project Manager - Network LNG Norway
keynote Juliusz Grabowski Kierownik Działu Handlowego i Obsługi Inwestora - Port Szczecin-Świnoujście
keynote Margus Vihman Chief Commercial Officer - Port of Tallinn
keynote Andrea Gerini Secretary General - NGVA Europe
keynote Maciej Marusiak Senior Consultant - Emerson
keynote Łukasz Lisicki Policy Officer - Komisja Europejska

Agenda

Zapraszamy do zapoznania sie z programem konferencji
10:00 - 11:30
Youtube streaming

Sesja I

Moderator: Marcin Płocharski, Prezes, Polska Platforma LNG

Przemówienie wprowadzające:

- Marcin Płocharski, Prezes, Polska Platforma LNG

Prezentacja: Kierunki rozwoju regulacji prawnych na rzecz wsparcia produkcji i wykorzystania bioLNG w Polsce i UE

- Marcin Trupkiewicz, Partner, SMM Legal

Prezentacja: LNG w kontekście European Green Deal z perspektywy Unijnej

- Łukasz Lisicki, Policy Officer, Komisja Europejska

Panel dyskusyjny: LNG w stosunku do innych paliw alternatywnych. Polska jako brama dla rozwoju rynku LNG w Europie Centralnej i Wschodniej i bariery stojące na drodze do dalszego rozwoju paliw gazowych

- Łukasz Lisicki, Policy Officer, Komisja Europejska

- Piotr Dowżenko, Prezes, Remontowa LNG Systems

- Katarzyna Warzywoda, Dyrektor Sprzedaży Kart Shell, Shell Polska

- Piotr Kuś, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu, Gaz-System

Moderator: Marcin Płocharski, Chairman, Polish LNG Platform

Opening speeches:

- Marcin Płocharski, Chairman, Polish LNG Platform

Presentation: Trends in development of legal regulations supporting production and use of bioLNG in Poland and the EU

- Marcin Trupkiewicz, Partner, SMM Legal

Presentation: LNG in context of the European Green Deal from the EU perspective

- Łukasz Lisicki, Policy Officer, European Commission

Discussion panel: LNG in relation to other alternative fuels. Poland as the gateway for the development of the LNG market in Central and Eastern Europe and speedbumps slowing down the growth of popularity of gas fuels

- Łukasz Lisicki, Policy Officer, Komisja Europejska

- Piotr Dowżenko, Prezes, Remontowa LNG Systems

- Katarzyna Warzywoda, Sales Manager Poland - Baltics - Ukraine, Shell Polska

- Piotr Kuś, Deputy Director, Gaz-System

 

11:45 - 13:00
Youtube streaming

Sesja II

Moderator: Jacek Nowakowski, Wiceprezes, Polska Platforma LNG

Prezentacja: Nowe kierunki rozwoju rynku LNG w Polsce i ich znaczenie dla koncepcji kogeneracji

- Lech Wojciechowski, Kierownik Zespołu Badań i Strategii, Duon

Prezentacja: Proces regazyfikacji LNG jako źródło pozyskiwania energii chłodu

- Mariusz Koba, Prezes, BEST Systemy Grzewcze

Prezentacja: Prawna kontrola metrologiczna instalacji do LNG – wymogi techniczne i prawne

- Maciej Marusiak, Starszy Konsultant, Emerson

Panel dyskusyjny: Kwestie legislacyjne utrudniające popularyzację LNG w Polsce. Przykład realny z biznesu

- Maciej Skowroński, Koordynator ds. Rozwoju Rynku LNG, BARTER

- Lech Wojciechowski, Kierownik Zespołu Badań i Strategii, Duon

- Piotr Werner, Product Digital Marketing Manager, Volvo Trucks Polska

- Piotr Ozimek, Prezes, Epo Trans

Moderator: Jacek Nowakowski, Vice-chairman, Polish LNG Platform

Presentation: New development directions for the Polish LNG market and their importance for the concept of cogeneration

- Lech Wojciechowski, Head of the Research and Strategy Team, DUON

Presentation: LNG regasification process as the source for cold energy

- Mariusz Koba, Chairman, BEST Systemy Grzewcze

Presentation: Legal metrological control of LNG installations – technical and legal requirements

- Maciej Marusiak, Senior Consultant, Emerson

Discussion panel: Legislative issues hindering the popularization of LNG in Poland in context of actual business cases

- Maciej Skowroński, LNG Market Development Coordinator, BARTER

- Lech Wojciechowski, Head of the Research and Strategy Team, Duon

- Piotr Werner, Product Digital Marketing Manager, Volvo Trucks Poland

- Piotr Ozimek, Chairman, Epo Trans

13:45 - 14:45
Youtube streaming

Sesja III

Moderator: Marcin Płocharski, Prezes, Polska Platforma LNG

Prezentacja: Rozwijający się rynek: LNG dla ciężarówek w Niemczech

- Dr Timm Kehler, CEO, Zukunft ERDGAS

Prezentacja: LNG jako paliwo dla ciężarówek – nie tylko kwestia ekologiczna, również solidny „business-case”

- Piotr Ozimek, Prezes, Epo Trans

Panel dyskusyjny: Kooperacja na poziomie międzynarodowym jako klucz do rozwoju i popularyzacji LNG i bioLNG jako paliw dla transportu drogowego

- Andrea Gerini, Sekretarz Generalny, NGVA Europe

- Egil Rensvik, Project Manager, Network LNG Norway

- Michał Tarka, Partner, Polska Platforma LNG

Moderator: Marcin Płocharski, Chairman, Polish LNG Platform

Presentation: A growing business: LNG for trucks in Germany

- Dr. Timm Kehler, CEO, Zukunft ERDGAS

Presentation: LNG as fuel for trucks – it’s not just an environmental matter but also a solid business-case

- Piotr Ozimek, Chairman, Epo Trans

Discussion panel: International cooperation as the answer to further development and popularization of LNG as fuel for road transport

- Andrea Gerini, Secretary General, NGVA Europe

- Egil Rensvik, Project Manager, Network LNG Norway

- Michał Tarka, Partner, Polish LNG Platform

15:00 - 16:15
Youtube streaming

Sesja IV

Moderator: Radosław Kubiszewski, Wiceprezes, Polska Platforma LNG

Prezentacja: Czynniki decydujące o tempie rozwoju bałtyckiej sieci bunkierki LNG – jakie wyzwania czekają nas w najbliższej przyszłości?

- Radosław Kubiszewski, Dyrektor Regionalny, DNV GL

Prezentacja: Łańcuchy dostaw bazujące na operacjach „ship-to-ship” – kolejny krok w rozwoju sieci LNG w regionie Morza Bałtyckiego?

- Jan Schubert, Head of Sales & Marketing, LIQUIND Marine

Prezentacja: FSRU w Zatoce Gdańskiej – trzeci filar Bramy Północnej

- Szymon Grunwald, Główny Specjalista - Pion Rozwoju Rynku Gazu, Gaz-System

Panel dyskusyjny: Rozwój i popularyzacja LNG w portach bałtyckich

- Michał Daczuk, Project Manager, Port Gdynia

- Thomas Andersson, CEO, Port Sztokholm

- Margus Vihman, Chief Commercial Officer, Port Tallinn

Podsumowanie i zakończenie konferencji:

- Marcin Płocharski, Prezes, Polska Platforma LNG

Moderator: Radosław Kubiszewski, Vice-chairman, Polish LNG Platform

Presentation: Key factors influencing the growth of the Baltic LNG bunkering network – what challenges await us in the near future?

- Radosław Kubiszewski, Area Manager, DNV GL

Presentation: „Ship-to-ship” supply chains – the next step in the development of the LNG network in the Baltic Sea Region?

- Jan Schubert, Head of Sales & Marketing, LIQUIND Marine

Presentation: FSRU in the Gulf of Gdansk – third pillar of the Northern Gate

- Szymon Grunwald, Chief Specialist – Gas Market Development Division, Gaz-System

Discussion panel: Development and popularization of LNG in Baltic ports

- Michał Daczuk, Project Manager, Port of Gdynia

- Thomas Andersson, CEO, Ports of Stockholm

- Margus Vihman, Chief Commercial Officer, Port of Tallinn

Conference summary & closing words:

- Marcin Płocharski, Chairman, Polish LNG Platform

Partnerzy

Polska Konferencja LNG w trzech krokach

1

Zarejestruj się

2

Wpisz datę do kalendarza

Dodaj do kalendarza 11/17/2020 08:00 AM 11/17/2020 10:00 AM Europe/Paris Konferencja LNG 2020
3

Oglądaj na YouTube